Vilken ledartyp är du?

Den

Mer...

Dela inlägget


ledartyper

En ledare som känner sina styrkor och svagheter blir en bättre ledare. I en ny bok hjälper psykologen och ledarutvecklaren Björn Hillström ledare att hitta sitt sätt att leda framgångsrikt.

Du som är chef vill självklart vara en bra sån. Men fråga tio olika chefer hur en bra chef är, och du får tio olika svar. För självklart beror det på om du är chef på en bank eller på en förskola. Om du förväntas uppfinna nytt eller förvalta. Om du förväntas representera företaget offentligt eller kan jobba mer i det dolda.

– Jag får ofta frågan hur en bra chef ska vara, och jag säger alltid: det finns inte ETT svar på det. Men det första steget till att vara en bra chef är att känna sig själv. Det är som den där berömda syrgasmasken på flygplanen, först leder jag mig själv, sedan kan jag leda andra, säger Björn Hillström, leg psykolog som jobbat med ledarutveckling på både individ och gruppnivå i tjugo år.

I våras släppte han boken Ledartyper – en handbok som kortfattat redogör för hur en ledare kan lära känna sig själv och förstå hur hen fungerar. Den är till hjälp i de grupper han jobbar med ute på företagen. Rent teoretiskt tar han avstamp i CG Jungs teorier från 1921 om att varje människa föds med vissa personlighetsdrag. I fyra olika motsatspar har varje person en starkare dragning åt det ena hållet. Genom att identifiera sina fyra olika starka egenskaper, kan man få en ganska klar bild av hur man själv fungerar och vilka behov man har. Inom psykologin kallas detta sätt att använda teorierna för Myers-Briggs type indicator och är välanvänt.

– Många ledare jag träffar säger att de kan dela in sitt liv i före och efter Myers-Briggs, för att de plötsligt förstår en massa saker om sig själva. Det finns många andra teorier som är bra också, men jag tycker om att jobba med den här eftersom den är lätt att ta till sig och komma in i – och för att den sedan kan hjälpa en att gå på djupet om man vill.

Nedanstående beskrivningar av motsatsparen är förenklade och många personer upplever att de är både-och. Det kan man visst vara, eftersom vi kan växla beteenden mellan olika situationer. Men vår grundpersonlighet ligger tämligen stabil.

Det första av motsatsparen är extroversion-introversion. För en extrovert ledare är den yttre världen den viktiga, hen gillar affärer, möten och förändringar i en aldrig sinande ström. Hen är ofta pratsam och lätt att lära känna, handlar först och tänker sen och njuter av buller och uppmärksamhet. En introvert ledare vänder istället uppmärksamheten inåt, hen vill tänka efter innan hen handlar, behöver enskildhet och lugn, vill gärna koncentrera sig på en sak i taget och kan vara lite glömsk när det gäller den yttre världen.

Det andra motsatsparet är sinnesförnimmelse-intuition. En ledare som föredrar sinnesförnimmelser vill veta hur något är och kräver fakta. Hen ogillar lösa idéer och förlitar sig mest på erfarenheter. En ledare som går mer på intuition tror däremot att sanningen finns runt nästa hörn. Hen är nyfiken och spänningssökande, fascinerade av möjligheter och pratar helst inte om gamla misstag eller erfarenheter.

Det tredje motsatsparet är tanke-känsla. Den tankestyrda ledaren gillar logik och att fatta rationella beslut. Hen värdesätter sanning och är rak och uppriktig. Den känslostyrda ledaren, däremot, pratar mer om att följa sitt hjärta, är mån om bra arbetsklimat och är därför diplomatisk och tillmötesgående. Gillar mer teamkänsla än att uppnå budget.

Det fjärde och sista motsatsparet är bedömning-perception. Den första verkar ofta beslutsam, gillar schema och planering och vill helst inte bli överraskad. Kan också vara tidspedant. En perceptiv ledare fattar helst beslut i sista minuten, älskar förändringar, vill ha många bollar i luften och känner sig instängd av många ”måsten”.

– De allra flesta kan ganska snabbt hitta sig själva i de här motsatsparen, och när man gjort det kan man ta sina fyra delar och se vilken typ av ledare man är. Totalt finns det 16 möjliga kombinationer, alltså 16 ledartyper, säger Björn Hillström.

Men att hitta sig själv är bara första steget mot att bli en bättre ledare. Allra bäst är det om det leder vidare till insikten att vi alla är olika.

– Vi är matade med ordspråket ”Behandla din nästa så som dig själv”, men om vi gör det så utgår vi ifrån att alla andra fungerar precis som vi. Och det gör de inte. Istället bör du behandla de andra så som de behöver blir behandlade.

Att leda sig själv är alltså första steget, att förstå hur man ska leda andra det andra. Det tredje är att hitta den plattform där din ledarstil kommer bäst till sin rätt.

– Man brukar säga att det tar två till tre jobb innan man hittar hem. Det har gjorts gigantiska studier på hur spridningen i yrken ser ut för de olika personlighetstyperna, och det är exempelvis glasklart att introverta återfinns i helt andra yrken än de extroverta. Även om vi inte har koll på teorierna så dras vi omedvetet till den sysselsättning där vi känner oss hemma. Och de allra flesta hittar hem till slut, säger Björn Hillborg.

SONY DIGITAL CAMERA

 

De 4 vanligaste ledartyperna

ISTJ

(Introvert-sinnesförnimmelse-tanke-bedömning)

Är lojala, pliktmedvetna och ansvarstagande. De är korrekta, grundliga och principfasta. Har full koll men låter gärna andra inta scenen. Fungerar bäst i stabila företag där man vet hur framtiden ser ut.

Arbetar bäst med hårdjobbande, välfungerande personer som förstår vikten av att det blir rätt första gången.

Arbetar minst bra med personer som argumenterar och tar saker personligt.

Leder genom grundlighet och planering. Betonar ansvar och vikten av att inte slösa med resurser.

 

ESTJ

(Extrovert-sinnesförnimmelse-tanke-bedömning)

Är strukturerade, organiserade och noggranna med detaljer och rutiner. De kan ta i med hårdhandskarna när det behövs och ger mothugg när de själva blir kritiserade. Levererar i tid, är pålitliga, gör skarpa analyser men missar de mellanmänskliga dimensionerna.

Arbetar bäst när hen har ansvaret och kan försäkra sig om att allt går som det ska.

Arbetar minst bra när förändringar avlöser varandra.

Leder genom trygghet och respekt för erfarenhet och bra system. Sätter upp klara och mätbara mål, kan snöa in på detaljer och glömma att involvera sina medarbetare.

 

INTJ

(Introvert-intuition-tanke-bedömning)

Är teoretiska nyskapare som går sina egna vägar i sökandet efter sanningen. Är oberoende, lugna och värdesätter sina medarbetare efter deras senaste prestationer. Vet vad de vill åstadkomma men kommunicerar sällan det.

Arbetar bäst som jämlikar tillsammans med andra begåvade människor.

Arbetar minst bra med människor som tror att det är viktigt att följa regler och vara noga med detaljer.

Leder genom att skapa ett spännande framtidsperspektiv, bidrar till medarbetares utveckling genom tålmodiga instruktioner, kan ibland bortse från praktiska frågor och verka för krävande och kritisk.

 

ENTJ

(Extrovert-intuition-tanke-bedömning)

Är hårdföra rationella, idérika och tar gärna strid för att få sin vilja igenom. De är rättframma, har en naturlig auktoritet och använder kritik för att förbättra sina medarbetares prestationer. De kan skapa otrivsel och uppfattas som bulldozers.

Arbetar bäst med engagerade människor som levererar i tid och kan stå upp för sig själva.

Arbetar minst bra med människor som är oengagerade och känslobetonade.

Leder genom att entusiastiskt kasta sig in nya idéer, gillar utveckling och entreprenörskap, går omkring på ”golvet” och coachar.

 

Känner du inte igen dig? Det finns åtta typer till. Läs mer i boken Ledartyper som du kan beställa här: www.ascendio.se