Träna din fingertoppskänsla – bli en bättre ledare

Den

Mer...

Dela inlägget


Du som utvecklat en bra fingertoppskänsla kommer att nå chefspositionen fortare, få bättre relationer och ett mer meningsfullt liv.
– Vi har allt att vinna på att träna upp vår medfödda förmåga att kommunicera, säger Henrik Fexeus, den omedvetna kommunikationens mästare.

träna din fingertoppskänsla


Du har säkert mött dem. De är sådana där människor du mår bra av att hänga med därför att de har förmågan att få dig att känna dig sedd och mött. De har något som illusionisten, författaren och experten på omedveten kommunikation, Henrik Fexeus, i sin senaste bok kallar fingertoppskänsla.
– För mig är det en person som har en lyhördhet inför andra människor och deras olika kommunikativa utmaningar. De inte bara ser och förstår att människor har olika behov, de får även de som de möter att uppleva att de är sedda som den de är.
Social kompetens kallas det också. Den där medfödda förmågan vi har att fungera med andra människor. Historiskt har det varit en bas för vår överlevnad, idag vet man att den är det enda vi behöver för att bli lyckliga.

Att kunna ha goda relationer är själva kärnan i ett meningsfullt liv. Men att den är medfödd betyder inte att alla behärskar den. Den behöver tränas, och vi är dåliga på att ge oss själva förutsättningarna för det.
– Det behövs riktiga möten med andra människor för att utveckla en bra fingertoppskänsla. Och idag är det ofta något vi prioriterar bort. Vi mejlar och chattar som aldrig förr och det är ingen slump att vi aldrig har missförstått varandra så mycket som nu.

Den ordlösa kommunikationen

Henrik Fexeus är noga med att påpeka att han inte är en teknikmotståndare. Att han tycker att den digitala världen ger oss massor av möjligheter. Men den hjälper oss inte att bygga den sociala kompetensen. Den förmågan bygger nämligen på att vi behärskar två områden. Ordlös kommunikation och empati. Något som vi inte kan utveckla om vi inte möter andra människor fysiskt.
Den ordlösa kommunikationen är det vi säger när vi inte säger något. Det handlar om hur vi rör oss, hur snabbt vi rör oss, vart vi tittar eller om vi flackar med blicken. Vilka pauser vi tar när vi ska berätta något, eller när vi tvekar.
Empatin handlar om att kunna sätta sig in i en annan människas känslor och tankar.
– Den individualistiska kulturen som vi levt i de senaste hundra åren, där vi blivit sämre och sämre på att prata med varandra, gör att vi ofta luras att tro att vår egen världsbild är sanningen. Och utifrån den tolkning vi gör av en situation utifrån denna världsbild, reagerar vi känslomässigt i olika situationer. Då blir andra människor ofta idioter eftersom de inte tänker som vi.
Henrik Fexeus säger att ganska få människor strävar efter att vara dumma och korkade, det är snarare troligt att det finns en annan förklaring till deras beteende än den tolkning vi kunde räkna ut. Empati handlar om att hitta de olika möjliga tolkningarna, och kunna sätta sig in i dem.
Människor som är omtyckta ledare är ofta bra på det här. Faktum är att det finns forskning som visar att en person med fingertoppskänsla i genomsnitt nått en ledarposition inom 18 månader, medan det kan ta 13 år för den som saknar den.
– Det beror på att du blir en effektiv och produktiv ledare när du är duktig på att se vilka behov som finns hos de du leder och sedan kan formulera arbetsuppgifterna så att de möter de behov som finns i gruppen. Nyckeln till att förstå vad som utvecklar varje medarbetare är alltså empatin. Som börjar i fysiska möten.

 

Den digitala fingertoppskänslan

Men nu lever vi ju ändå i en digital värld. Hur kan vi utveckla vår digitala fingertoppskänsla?
– För det första behöver vi förstå att skriven kommunikation är mycket svårare att förstå. Du har ingen aning om ifall du fattar rätt när du läser, och du kan aldrig vara säker på att läsaren förstår vad du vill säga. Det är det jag menar med att vi aldrig har missförstått varandra så mycket som nu, men de flesta gångerna är missförstånden så små att vi inte ens lägger märke till dem, säger Henrik Fexeus.
Mejl är ändå ofta effektivt, och det finns små knep för att göra dem tydligare. Om du exempelvis vet med dig att något du skriver kan vara svårtolkat kan det vara smart att vara lite övertydlig: ”Det jag menar när jag skriver det här är…” Ett annat sätt att öppna upp är att be den andra att fråga om något känns det minsta oklart. Ett tredje sätt som gör det lättare för ditt budskap att nå fram är att anpassa dig till hur din motpart kommunicerar. Svara till exempel en person som skriver med korta meningar – med korta meningar. Och undvik att välja mejl om du har en fråga som verkligen måste diskuteras – då passar ett samtal bättre.
– Jag tycker inte vi ska skruva tillbaka tiden, jag vill bara att vi ska veta vad vi väljer och vad vi väljer bort och vad vi förlorar på det. Jag brukar tänka så här: Om jag tänkte messa någon – kan jag ringa istället? Om jag tänkte ringa någon – skulle jag kunna träffa henne istället? Ju fler riktiga möten du får till, desto mer meningsfullt kommer ditt liv att kännas, säger Henrik Fexeus.

Henrik_fexeus_blogg

”Företagsekonomer har sett att investerare väljer annorlunda när de har träffat representanter för företagen de ska investera i fysiskt. De beslut de sedan fattar är också mer lönsamma.”

Henrik Fexeus i boken Fingertoppskänsla En nödvändig manual i social kompetens

 

Så tränar du fingertoppskänslan

Möt människor i verkliga livet så ofta som möjligt.
Fokusera på mötet. För att genuint kunna förstå vad andra berättar för dig behöver du ge det några sekunder att sjukna in. Idag blir vi ofta avbrutna i detta av notiser eller surr i fickan. Det avbryter våra kommunikativa förmågor och leder till en försämrad empati.
Öva dig på att lyssna. Majoriteten av oss tänker på oss själva när andra pratar. Då är det svårt att läsa av vad den andra menar.
Håll tyst två sekunder när den andra slutat prata. Då kommer det ofta mer.
Leta alternativa tolkningar när du har svårt att förstå en annan människa. Det finns ofta andra förklaringar än den första du tänker på.