Starka tillsammans – Så blir du lugn och effektiv i stormens öga

Den

Mer...

Dela inlägget


starka tillsammans

Det som utmanar oss människor mest är olikheter och förändringar. Just det som arbetslivet är fyllt av. Bra då att det finns metoder som rustar oss för att möta det. Möt psykologen Cecilia Duberg och läs om varför hon blir lugn när vi blir frustrerade!

Det kanske låter som en utopi. Men det fanns en tid när en omorganisation på ett företag var så ovanligt att det blev en nyhet i dagspressen. Nu hinner vi knappt säga ordet förändring innan det är dags för ytterligare en.

– Det som utmanar oss människor mest är olikheter och förändringar. De flesta av oss är inte tränade för att hantera det som omger oss på jobbet varje dag. Det gör att vi blir stressade och frustrerade – vilket faktiskt är en helt naturlig reaktion även om det just då känns som att allt håller på att gå åt skogen.

Det säger Cecilia Duberg, psykolog, mental tränare och författare till boken Lejonagendan som kommer ut i dagarna. Boken som handlar om hur man leder sig själv och andra så att man lyckas vara som bäst när det stormar runt omkring.

– Problemet för de flesta är att intensiva perioder som stressar oss gör att vi blir blockerade. Vi kan inte plocka fram våra inre resurser när vi behöver dem och det gör att det kan kännas som att vi förlorar både vår makt över nuet och vår riktning i livet och arbetslivet. Är det intensivt mest hela tiden får det stor inverkan på både hur vi mår och hur vi presterar.

cecilia_dubergFrustration är inget problem

En annan effekt av de allt vanligare förändringarna i organisationer är att frustrationen hos medarbetarna ökar.
– Frustration är i sig inget problem, den är bara ett tecken på att något nytt har skapats. Att gruppen har förlorat sitt gemensamma mål och att energin spretar åt olika håll. Alternativet till frustration är inte harmoni, utan uppgivenhet och det är mycket värre. När jag är ute och jobbar med företag tycker jag att frustration är bra, eftersom det gör att det finns en energi att jobba med. Jag vet hur man riktar energi och går från frustration till motivation, säger Cecilia Duberg.

Men för den enskilde personen kan frustration vara nog så…frustrerande. Det som skapar problem för oss själva och i arbetsgruppen är allt det vi gör för att undvika frustrationen. Att vi stressar upp oss, blir arga och går i kamp med människor runt omkring. Eller att vi flyr, går tidigare från jobbet eller undviker att göra vissa uppgifter.

Det finns tyvärr inget hopp om att förändringstakten i arbetslivet kommer att minska. Därför behöver vi rusta oss för att klara av de nya krav som ställs på oss. Enligt Cecilia Duberg är det vi behöver vara bra på idag att vara närvarande i nuet, att både kunna hantera frustration och stå ut med den, och att kunna hantera relationer och samarbeten.

Arbetsgivaren har ett ansvar, ett lagstadgat sådant för att personalen ska må bra. En ledare ska hjälpa andra att lyckas och behöver ställa sig frågan ”Vad behöver jag skapa för kultur för att det ska bli så?” Men varje medarbetare har också ett ansvar för att rusta sig själv med lugn och säkerhet.

Cecilia Dubergs slutsats är att du kan göra det genom att träna upp följande åtta förmågor:

1. Att hitta fokus i infodjungeln – träna på att medvetet välja vad som ska få din uppmärksamhet.
2. Att kunna reglera ditt inre tempo och alltså kunna slappna av när du behöver det.
3. Att sätta meningsfulla mål och hitta en röd tråd i livet.
4. Att kunna tänka klart. Tankar är bara tankar, de säger inget om vad det är att vara du.
5. Att stärka din emotionella intelligens, den som ger dig information från dina egna och andras känslor.
6. Att kunna sänka hinder, inte bara öka resurserna och drivet.
7. Att kunna stabilisera sitt mindset och skapa vanor som håller.
8. Att kunna reflektera över nuet och se vad du uppnått.
– Tyvärr räcker det inte att bara önska att det här ska fungera, utan det som måste till är mental styrketräning. Den behöver inte vara så avancerad, det handlar om att vi blir bra på det vi gör. Om vi fortsätter att stressa runt hela dagarna blir vi bra på det. Om vi tränar upp de här förmågorna blir vi bra på det. Vi har makten att bestämma hur vi ska klara av en förändring, säger Cecilia Duberg.

3 övningar som gör dig starkare i stormen

Hitta fokus: Att ha en god morgonrutin.

Hur du startar saker har stor betydelse för var ditt fokus hamnar. Rusa därför inte in i framtiden direkt när du vaknar. Ta en stund med din kaffekopp och hitta din mening med dagen. Fråga dig vad du ska fokusera på idag. Det kan du sedan plocka fram innan ett möte eller ett telefonsamtal som du bävar för: Vad vill du vara idag? Vad kan du bidra med i det här mötet för att det ska bli så?

 

Lär känna dig: Att höra vad du säger till dig själv

Ta en stund varje dag och reflektera över din inre dialog. Hur låter det i ditt huvud? Vad är det du säger till dig själv? Lyssna och se om det du säger till sig själv är till hjälp eller inte. Öva på att föra in peppande och tröstande tankar där, egentligen vet ingen så bra som du själv vad det är du behöver. Så ge dig själv det!

 

Radera måstelistan: Att ta ansvar för dina val

Om du har borden och måsten på ditt bord, översätt dem till vill och behöver. När du använder orden borde och måste blir det du ska göra krav utifrån som inte går att påverka. Det gör att du dräneras på energi.  När du vill och behöver kommer kraften inifrån, då förvandlas kraven till möjligheter och du tar själv ansvar för dina handlingar. Det är ett mer funktionellt sätt att få vardagen at fungera.

Läs mer! Detta är ett utdrag ur boken Lejonagendan av Cecilia Duberg.