Säg nej – Motsättningar behövs för att skapa produktiva team och fatta bra beslut

Den

Mer...

Dela inlägget


businesswoman gesturing and telling something to colleagues in office

Motsättningar behövs för att skapa produktiva team och fatta bra beslut. Men de flesta av oss gillar inte när de uppstår. I stället för att se nej-sägarna som besvärliga medarbetare, borde vi göra ifrågasättandet till en del av företagskulturen. Mattias Lundberg är psykologen som slåss för pessimistens plats på jobbet.

Ni är mitt inne i projektet med fullt fokus framåt, när han ställer frågan: Är det här verkligen det bästa sättet att göra det här på? Hur reagerar du: stannar du upp och lyssnar intresserat på kritiken, analyserar den och omvärderar situationen? Eller känner du dig illa till mods, tycker personen är en idiot (fast du aldrig skulle säga det högt) och kommer på tusen motargument till frågan? Eller i alla fall till varför frågan inte borde ha ställts från början?
Väljer du det andra alternativet är du inte ensam.

– Vi är både ovana vid nejsägare i Sverige, och lite konflikträdda till mans. Det gör det svårt för många av oss att gå emot den gällande uppfattningen. Men så finns det ju de som är lite oroligare än andra och ändå vågar ställa frågorna. Och då blir det jobbigt också.

Det säger Mattias Lundberg, psykologen som tillsammans med komikern Jan Bylund skrivit boken Den Lyckliga pessimisten. Deras humorföreställning med samma namn har setts av över 20 000 personer runt hela landet, och reaktionerna efteråt är tydliga: Vad skönt! Äntligen blir jag sedd!

Bylund_Lundberg_sittandes

– Det finns många pessimister på våra arbetsplatser, men det är inget man skyltar med. Idag är det optimisterna som regerar – det är de som har de roliga idéerna, vill göra sig ett namn och bara köra. Pessimisterna blir de som står för bromsen och problematiserandet när det de i själva verket gör är att ställa relevanta frågor.

Han exemplifierar med Titanic, där alla optimister utropade båten som ett osänkbart skepp. Och en båt som inte kan sjunka behövde så klart inte så många livbåtar. Men det gjorde den ju visst, visade det sig. Kanske hade det varit bra med några fler pessimister där?

– Man kan säga att optimister och pessimister jobbar olika. Optimister kör – och hoppas att det håller så att de inte behöver städa efteråt. Pessimister gör jobbet i förväg istället för att ens riskera att behöva städa efteråt.

Han är noga med att poängtera att detta att vara pessimistisk och ifrågasättande inte är detsamma som att vara negativ och olycklig. Men självhjälpsindustrin och optimisterna har kidnappat lyckan, menar han. I själva verket är pessimisten ofta lyckligare än optimisten, eftersom hennes förväntningar ständigt överträffas.

– Det är extremt viktigt att skilja på förväntningar och förhoppningar. Idag förväntar sig alla framgång, och vi säger till våra barn att de kan bli vad de vill. Det kan de inte alls. Men de kan ha förhoppningar och önskningar om att nå någonstans om de jobbar för det. Jag är väldigt glad att allt fler föräldrar tar med sina tonårsbarn och ser vår föreställning, för det skapar problem att ha för höga förväntningar på livet, säger Mattias Lundberg.

På arbetsplatserna bör pessimisten ses som en billig företagsförsäkring, menar han. Någon som ställer de relevanta kritiska frågorna och får oss att tänka igenom beslutet några extra gånger. Dessutom bidrar de till den kreativa processen genom att hitta nya vinklar på arbetsuppgifterna.

mattias

Bör vi alla öva upp vår pessimistiska sida – eller ska vi helt enkelt uppmuntra de pessimister vi har på jobbet?

– Alla behöver helt klart vara mer ifrågasättande idag när allt går fort och information kommer från så många olika håll. Men sedan behöver vi också bli bättre på att lyssna på de som har en avvikande åsikt.
Det handlar om att skapa en kultur på arbetsplatsen där folk vågar säga emot den allmänna uppfattningen och att som ledare stimulera ifrågasättande även när allt verkar bra.

– Ofta är det andra medarbetare som har problem med nej-sägaren. Därför är det en ledarfråga att visa att här låter vi människor prata, framföra sina argument och vi lyssnar på dem. Gör vi det till en vana så behöver vi inte ta in konsulter som städar upp röran i efterhand, säger Mattias Lundberg.

Sugen att se föreställningen? I höst kommer Den Lyckliga Pessimisten till Göteborg, Kiruna, Luleå, Västerås, Örebro, Stockholm och Umeå.

Mer info här: https://www.tickster.com/sv/p/aplato
Mattias Lundberg är psykologen som vill göra psykologi tillgänglig för alla. Mer info här: http://www.mattiaslundberg.se/

5 anledningar till att vi inte gillar nej-sägare

  1. Protester bromsar teamet. När allt flyter på och alla förstår varandra kan ett ifrågasättande kännas som ett fartgupp på vägen eller en onödig omväg till målet. ”Var tog effektiviteten vägen – vi var ju nästan färdiga här?!”

 

  1. Vi tar ifrågasättandet personligt. Även om den som ifrågasätter fokuserar på saken, är det vi hör: ”du har fel”, ”dina idéer är dåliga” eller till och med ”du är inte smart”.

 

  1. Det känns som att personen spårar ur. Det är ett känt psykologiskt fenomen att vi tolkar andra människors beteende och hittar orsaker till varför de gör som de gör. Lika känt är det att den som, i det här fallet, kritiserar tycker att det är situationen som är problemet, medan de som lyssnar tycker att det är personen som kritiserar som är problemet. Upplagt för missförstånd alltså!

 

  1. Vi är konflikträdda. Att någon säger emot kan trigga känslan av att en konflikt är i antågande och göra att vi reagerar med undvikande, flykt eller motattack.

 

  1. Vi tolkar kritik som att gruppen inte fungerar. För många är en harmonisk grupp en bra grupp där alla är enade och glada. För dessa personer kan kritik och konflikter rubba själva grunden för arbetsgruppen.

 

Detta är ett utdrag ur en artikel från Harvard Business review. Läs hela artikeln här

5 sätt att öka modet att säga nej

  • – Be om kritik. Varje gång det ska fattas ett beslut, ta en stund där ni aktivt letar motargument till det ni är på väg att göra. Genom att göra det normaliserar ni den kritiska hållningen och gör det till en naturlig del i beslutsprocessen.

 

  • – Stäng inte instinktivt av när du får kritik. Även om du är säker på att du har rätt, lyssna på kritiken, värdera den och tillåt dig själv att influeras av den.

 

  • – Gör inte nejsägare till svarta fåret. Människor som ifrågasätter har nästan aldrig elaka avsikter, oftast försöker de istället bidra med något värdefullt för arbetsgruppen. Om en person alltid upplevs som negativ kan det bero på att hen är den enda som tagit på sig den rollen – och att hen fastnat där. Så var snäll.

 

  • – Ge feedback till nejsägaren. Tala om att du uppskattar det hen bidrar med. Om hen inte är så smidig kan du berätta hur du känner dig när personen framför sin kritik. Du kan också föreslå att personen pratar mer även när hen håller med så att ni som lyssnar upplever hen mer balanserad. Många nej-sägare pratar bara när de tycker att det finns något att kritisera.

 

  • – Tacka nej-sägaren. Hen hjälper arbetsgruppen att bli bättre, även om det är lite jobbigt ibland.

 

Detta är ett utdrag ur en artikel från Harvard Business review. Läs hela artikeln här