Så ökar ni er digitala läsförståelse

Den

Mer...

Dela inlägget


Digitallasforstaelse_blogg

Många företag kämpar med digitaliseringen. Vilka delar ska man satsa på och hur blir det lönsamt? Hur vet man ens? Klart är i alla fall att vi måste förstå detta och att vi måste göra det snabbt.
– Det är inte en uppgift för PR-avdelningen, den måste komma från ledningen och genomsyra hela företaget, säger forskaren Annika Steiber.

Ni måste förstå det här – eller ta risken att dö ut. Det hade kunnat vara en replik ur någon av sommarens deckare på tv. Men orden kommer från forskaren Annika Steiber, som ägnat en stor del av sitt arbetsliv åt att studera hur företagen i Silicon Valley jobbar för att kunna ligga så i framkant hela tiden.
– De är intressanta att studera eftersom de står för en ny typ av ledarskap, en managementmodell för storföretag som skiljer sig 180 grader från hur traditionella storföretag drivs. Dagens storföretag är ofta mogna organisationer som är byggda för att fungera i en stabil miljö. Men idag är miljön i ständig förändring. Det är omöjligt för företag att överleva om man inte förstår det, säger hon.

Annika Steiber tips om digitalisering

Annika pratar om företag som till exempel Google, Facebook, Tesla, och fler. Hon har pratat med deras chefer och anställda och smält samman det de gör i några punkter, det här är vad som utkristalliserade sig:

1. De har en dynamisk ledarstil. Det betyder att de liksom står på tå hela tiden och är totalt beredda på att leva i konstant förändring. De är nästan paranoida och därför mer rädda för att missa något nytt än de är rädda för att försöka något nytt och förlora pengar om det inte fungerar. De ser företaget som en portfölj fylld med olika klossar, som hela tiden måste flyttas om eller bytas ut.
2. De har byggt dualistiska organisationer. Ett framgångsrikt företag idag har inte tid att ägna sig bara åt kärnverksamheten. Många företag jobbar efter modellen 70-20-10, vilket betyder att de ägnar 70 procent av tiden åt kärnverksamheten, 20 åt strategisk utveckling och tio åt högriskprojekt. De olika delarna kräver olika typer av ledarskap och organisation, vilket gör att ledarna leder med multipla affärslogiker.
3. De tänker inte i slutna arbetsmodeller. Det som är, är nödvändigtvis inte det som ska bli. De sonderar hela tiden den tekniska terrängen inom alla områden. Det går så klart inte att göra allt själv – därför köper man flitigt upp olika små bolag med bra idéer för att dra nytta av deras kunskap.
4. De tror inte på hierarki. I en dynamisk organisation där allt måste gå snabbt måste organisationen vara platt. Ofta har varje produkt sitt eget tvärfunktionella team. Det gör att människorna blir extremt viktiga, det är både de som gör produkten och de som har kunskap nog att bevaka omvärlden och stå för den långsiktiga strategin för sin produkt.
5. De agerar som ett väloljat system där varje person drivs av att teknisk innovation är A och O för ekonomisk tillväxt.

Det är lätt att tänka att det bara är teknikföretag som kan dra nytta av det här, men Annika Steiber ser att utvecklingen är lika viktig för alla branscher.
– Skiftet vi står i nu handlar om ifall företagen kan avgöra vilka delar av verksamheten som kommer beröras av teknikutvecklingen och om ledningen lyckas skapa den digitala del företaget då behöver utan att tappa kärnverksamheten.
Svenska företag har generellt varit bra på att inse detta, bättre än många europeiska menar hon, men i de flesta fall har det varit startups som gjort rätt och nått stor framgång.
– Jag är lite orolig för svenska storföretag som sitter fast i gamla affärsmodeller, där kommer det att krävas mod för att skapa en förändring i företagets struktur.

Vad är det de behöver göra?

– För det första behöver de gilla läget och inse att allt ständigt kommer att förändras och att osäkerheten bara kommer att öka. Detta drivs just nu mycket av den enormt snabba tekniska utvecklingen inom flera teknologiområden. Sedan handlar det om att öka sin förmåga att överleva. De behöver bli snabbrörligare, få in portföljtänket och att nuvarande affärsmodell kanske behöver modifieras vartannat år. De behöver börja tänka mindre på vad de gjort historiskt och mer på vad de behöver vara duktiga på i framtiden.

Annika Steiber skulle också vilja se lite fler visionära ledare som har en glöd och passion för det de vill göra. Det skulle locka och motivera innovativa ingenjörer att börja jobba för dem.
– Den här typen av ledare är inget man skapar med PR-avdelningen, glöden, tron på innovationen och oräddheten för att ta risker måste finnas där så att den kan genomsyra hela organisationen. Vad gäller passion för den digitala tekniken och möjligheter baserade på det, har faktiskt den nya generationen ett försprång. De har växt upp med den digitala världen och de är mån om att få påverka företaget från början. Ledningsgrupper och styrelser måste få in personer med digitalisering i sitt DNA.

Traditionellt har den strategiska planen varit att positionera sig i en bransch efter givna regler, försöka låsa upp de bästa ingenjörerna samt pumpa fram flest patent själva.
– Nu är det snabbheten, dualiteten, öppenheten och ekosystemtänket som kommer att säkra den ekonomiska utvecklingen tillsammans med smarta människor internt som förstår både nuvarande och framtida teknik samt dess affärseffekter, säger Annika Steiber.

Så ökar ni företagets digitala läsförståelse

1. Sätt dig in i vad din verksamhet kommer att bli och stå för framöver och bena ut vilka teknikvågor du absolut måste förstå och inte får missa.
2. Fokusera – avsätt människor som förstår de här bitarna och ge dem tid att inte bara bevaka dem utan snabbt experimentera med olika möjligheter baserade på den tekniska utvecklingen så ni snabbt kan börja se affärseffekter för er själva. Koppla dessa personer mot ledningsgruppen i företaget så att inte ledningsgruppen sitter med halva sanningen om framtida möjligheter.
3. Snabba upp företagets besluts- och lärprocesser. Det är bättre att testa och misslyckas snabbt och lära från det än att inte göra något alls. Sätt snabbt lärande i fokus för er verksamhet.
4.Utveckla förmågan att bygga upp olika ledarstilar parallellt. Det kräver ofta en strukturell förändring av företaget.
5. Anställ fler entreprenörer och mixa olika typer av kompetenser. Betona vikten av innovation för företagets överlevnad och säkra därmed en stark kultur som fostrar kontinuerlig innovation, och inte bara ständiga förbättringar av vad ni redan har.