Så leder du dig själv i rätt riktning

Den

Mer...

Dela inlägget


Så leder du dig själv

”Självledarskap, självständighet, att vara självgående. I Sverige står eget driv och initiativförmåga högt på mångas lista över önskade egenskaper. Men företagen hänger inte riktigt med.

– Människor är bättre på att leda sig själva än organisationer är på att leda självledande människor, säger Maria Grudén på Great place to work och berättar vad som krävs.

Vi svenskar gillar att stå på egna ben. Vi vill gärna fostra både våra barn och varandra till självständiga individer. Kanske bor det en Pippi i oss alla – eller så önskar vi att det gjorde det. För när Great place to work frågade 43 000 medarbetare varför de uppskattade sina arbetsplatser, seglade självledarskap upp som en stark faktor.

– Det handlar om konsten att leda sig själv. Eller om man ska ta ett bredare grepp: Att som medarbetare få så pass mycket information om vart organisationen är på väg, om vad som förväntas av en och vilka roller man förväntas ta så att man kan planera sitt arbete själv i stor utsträckning.

Det säger Maria Grudén, VD på Great place to work Sverige. Det handlar om någon sorts frihet. Men att vara bra på att leda sig själv är alltså inte så enkelt som att göra ”som man själv vill eftersom det brukar bli så bra så”. Den eftersträvansvärda självständigheten kräver både stor självkännedom och bra ramar för att medarbetarna ska hålla sig på vägen och inte köra ner i vägrenen. Vissa individer har mer självkännedom än andra men alla kan tillägna sig den om de vill och vågar, menar Maria Grudén.

Maria Grudén

Maria Grudén

 

– Individen behöver förstå sig själv. Det kanske låter klyschigt, men man behöver veta vad man är bra på och vad man är dålig på och utifrån det fundera över: vad vill jag lära mig, vart vill jag komma, vad krävs för att jag ska komma dit?

Det handlar om att hitta det driv och den motivation som kommer inifrån. Självkännedomen kan även bidra till mindre stress, eftersom man har möjlighet att fylla sitt arbete med mer mening och motivation om man vet vad man vill. Men den egna bilden kan även behöva breddas genom att bolla med chefen. Hon eller han kan hjälpa till att ge en perspektiv på sig själv som individ i organisationen.

– Vi har i Sverige ganska stort fokus på oss själva, och glömmer ibland att det också handlar om sammanhanget vi är i. Matchningen mellan en själv och sammanhanget är viktig – man kan vara extremt målmedveten men om man vill något annat än organisationen blir det ändå fel, säger Maria Grudén.

”Att vara bra på att leda sig själv är alltså inte så enkelt som att göra ”som man själv vill eftersom det brukar bli så bra så”.”

Självledarskap hänger därför även ihop med ledarskapet. Och människor i Sverige är generellt bättre på att leda sig själva än vad organisationerna är på att leda självledande människor, menar hon. Att leda självledande medarbetare kräver mer av ledarna, ett mer coachande och framåtriktat ledarskap.

– Ledarna behöver förstå sina medarbetare och veta vad som motiverar dem. De behöver veta vad de är rädda för, hur de reagerar och vad de har för motiv till vad det gör. Vi ställer ofta frågan ”vet du vad som motiverar dina medarbetare?” till ledargrupper när vi utbildar. I nio av tio fall är svaret nej.

Maria Grudén poängterar att det inte handlar om att chefen ska uppfylla alla människors drömmar. Men ska man få nytta av människors initiativkraft och idéer i organisationen kan det vara en nyckel att veta vad som motiverar dem.

– Att leda självledande människor kräver bra ramar för att medarbetaren ska driva sig själv åt samma håll som företaget vill. Det är ofta här det brister. Kan vi bli bättre på att prata mer om sådana saker kan medarbetarna känna sig fria samtidigt som de leder sig själva och organisationen in i framtiden, säger Mara Grudén.

Så blir du bättre på att leda dig själv

Att ha koll på sig själv är grundläggande för att kunna leda sig själv. Ibland behöver vi revidera vår bild av vår situation och av oss själva, och sätta ord på det. Boka in ett utvecklingssamtal med dig själv en gång om året där du stämmer av:
• Vad är jag bra på?
• Vad är jag dålig på?
• Var är jag nu?
• Är det roligt?
• Om jag fortsätter här – var hamnar jag då?
• Vart vill jag?