Kan jag lita på att personlighetstester inte ger fel bild av mig?

Rekryteringskonsulten

Skrivet av
Rekryteringskonsulten
Den

Mer...

Dela inlägget


Tester är ett komplement i rekryteringsprocessen som används för att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning av dig som kandidat som möjligt. De tester vi använder hjälper mig som rekryterare att få en uppfattning om dig som person och hjälper även till att bekräfta den bedömningen som jag gör under intervjun. Personlighetstester i en rekryteringsprocess hjälper oss också att undvika diskriminering och rekrytera fördomsfritt. Alla kandidater utför samma tester på lika villkor och bedöms utifrån sitt resultat.

Hanna_Lindkvist om Personlighetstester i en rekryteringsprocess

 

När du gör ett personlighetstest i en rekryteringsprocess är det viktigt att utgå från dig själv och inte tänker på att det finns något rätt eller fel. Alla är vi olika! Svara spontant utifrån dig själv i en arbetssituation. Tänk inte ”detta vill nog rekryteraren att jag svarar”, utan var ärlig. Se testerna som en hjälp för rekryteraren att kunna lära känna dig som person och göra en bedömning av din personlighet och kapacitet. Testerna hjälper oss också att få en indikation kring vilken typ av tjänst som skulle kunna passa dig. Det kan faktiskt vara så att du sökt en specifik tjänst hos oss men efter tester och bedömning av rekryterare matchas mot en annan tjänst där du både skulle trivas och prestera bättre.

 

Det är nog många som undrar om du verkligen kan lita på testresultaten och det kan du! Testerna är uppbyggda för att ge en rättvis och sann bild av dig och bygger på många års forskning inom arbetspsykologi och testmetodik.

 

Feedback på personlighetstester

När du har genomfört våra personlighetstester får du en skriftlig feedback med dina styrkor och utvecklingsområden. Jag rekommenderar att du alltid läser igenom dina resultat och om du vill kan du även diskutera resultaten med rekryteraren under intervjutillfället. Se testerna som en möjlighet till att själv reflektera över vilka typer av tjänster som passar din personlighet och vad som är ditt nästa steg i din personliga utveckling!

 

Lycka till!
Hanna Lindkvist,
Rekryteringsansvarig på Adecco