Måste det ta slut vid 40?

Den

Mer...

Dela inlägget


Maste_det_ta_slut_vid_40Redan kring fyrtio års ålder minskar chansen att bli kallad på intervju när du söker jobb. Det oväntade resultatet fick två svenska forskare när de undersökte åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.

– Vi blev förvånade över att den slog till så tidigt, säger Magnus Carlsson.

Spelar det någon roll hur gamla vi är när vi ska utföra våra arbetsuppgifter? Det pratas då och då om åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Men exakt när börjar egentligen åldern bli ett problem?

Forskarna Magnus Carlsson och Stefan Eriksson på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, bestämde sig för att göra ett fältexperiment. Under två år, 2015 och 2016, skickade de mer än 6000 fiktiva jobbansökningar som svar på utannonserade tjänster på Arbetsförmedlingen. Annonserna förseddes slumpvis med en ålder mellan 35 och 70 år.
– Sedan mätte vi arbetsgivarnas svar, som till exempel kallelse till anställningsintervjuer. Vi blev väldigt överraskade av att den negativa ålderseffekten startar så tidigt. Vi hade en föreställning om att det skulle finnas en slags brytpunkt vid 55 år. Men vi upptäckte att sannolikheten att kontaktas av en arbetsgivare faller kraftigt redan strax efter 40, säger Magnus Carlsson.

Magnus_Carlsson
Enligt studien medför ett års åldrande, från och med fyrtioårsåldern, i genomsnitt en minskad svarsfrekvens med runt 0,5 procentenheter, vilket innebär att tio års åldrande leder till ungefär 5 procentenheter lägre svarsfrekvens. En slående effekt, enligt forskarna.

Ännu mer spännande blev det när företagen sedan, i en enkät, fick svara på frågan om när de anser att en arbetstagare är äldre. Då blev svaret ”över 54 år”. Forskarnas analys är att ålderism och förlust av yrkeskunskap på grund av åldrande inte är huvudförklaringen till åldersdiskrimineringen av fyrtioåringar. Istället verkar föreställningar kring förmågan att lära sig nya saker, förmågan att anpassa sig och vara flexibel liksom förmågan att vara driven och initiativrik vara viktigare. Svaren på enkäten tyder på att arbetsgivare oroar sig för att arbetstagare redan i 40-årsåldern börjat förlora dessa färdigheter. Och det är troligtvis detta som kan leda till diskriminering.
Detta ställer till problem på flera plan, enligt Magnus Carlsson.
– Sverige står inför en demografisk utmaning på grund av en åldrande befolkning. Det kommer att sätta press på de offentliga finanserna. För att hantera detta behöver sysselsättningen bland äldre öka och fler arbeta högre upp i åldrarna. Det blir svårt att åstadkomma ifall arbetsgivarna inte vill anställa äldre, säger han.
Åldersdiskriminering kan också leda till minskad rörlighet i arbetskraften. Om medelålders och äldre förväntar sig att bli diskriminerade kan det leda till att de inte söker efter ett nytt jobb eller inte hittar ett nytt jobb, även när de skulle behöva byta jobb eller yrke.
– För låg rörlighet kan hämma utvecklingen på arbetsmarknaden och därmed minska tillväxten i ekonomin. Till detta kommer den psykologiska kostnaden för de personer som inte upplever sig vara behövda på arbetsmarknaden.

 

Enligt SCB har åldern när vi är etablerade på arbetsmarknaden stigit till 28-29 år för den som läser på universitet. Slår man ihop det med era resultat, så har man ungefär 11 år på sig att peaka – år då de allra flesta samtidigt bildar familj – vad tänker du om det?
– Risken finns att arbetsgivarnas syn på ålder sätter en oerhörd press på medelålders individer som både ska bilda familj och etablera sig på arbetsmarknaden under en relativt kort tid, helst innan den negativa ålderseffekten sätter in. Det är i så fall olyckligt.
Hur ska man komma till rätta med diskrimineringen tror du?
– Det är en utmaning. Man behöver troligen arbeta brett med en rad olika åtgärder. Till exempel med att förändra attityder, felaktiga föreställningar och lagstiftning. Trots att det är förbjudet att åldersdiskriminera har ganska få arbetsgivare fällts för åldersdiskriminering, säger Magnus Carlsson.

 

Lena Köhlin om åldersdiskriminering på arbete
Lena Köhlin, senior rekryteringskonsult på Badenoch & Clark, Adecco Group

Hos oss på Adecco Group spelar åldern ingen roll

– Alla åldrar ska ha samma möjligheter till anställning. Om äldre tappar drivet är det arbetsgivaren som misslyckats, säger Lena Köhlin, senior rekryteringskonsult på Badenoch & Clark, som jobbar mot åldersdiskrimineringen.

Det är inte din ålder som är avgörande, utan det är vad du har gjort, vem du är och vad du kan tillföra en organisation framåt. Rekryterings- och Searchföretaget Badenoch & Clark, inom Adecco Group, undviker att se åldern på en kandidat som en faktor som påverkar anställningsbarheten. Den är lika oviktig som faktorerna kön och etnicitet.
– Spontant tycker jag att det är väldigt trist att höra om resultatet i studien. Särskilt att redan 40-åringar påverkas, när jag pratar äldre är de mycket äldre än så. Men jag kan känna igen resonemanget. Det är ibland svårt för oss att övertyga kunden om att vi har rätt kandidat för positionen när vi föreslår någon som är äldre, kunderna har ofta många argument emot.
Det säger Lena Köhlin, senior rekryteringskonsult med många år i branschen, och radar upp dem:
Äldre är för dyra.
– Många företag verkar tro att äldre vill ha jättehög lön, men det stämmer inte. Ofta kan de sänka sin lön om de känner att de får en trygghet och att deras erfarenheter kan bidra till företaget på något sätt.
De är inte lika flexibla.
– Min erfarenhet är att det är vanligare hos yngre att säga ”det där är inte mitt jobb”. Äldre rycker oftare in om situationen kräver det.
Äldre har inte samma driv.
– Det är så dåliga argument. Om en äldre person inte har samma driv är det företaget som inte haft förmågan att se vad som motiverar deras medarbetare.
Kommer personen att orka?
– Ja.
Men helst vill Lena Köhlin göra åldern till en ickefråga och istället prata om livssituationen. Olika typer av jobb passar olika människor olika bra i olika faser av livet. Vill man inte resa i jobbet kan det bero både på att man rest hela sitt yrkesliv och tröttnat på det, och att man precis blivit förälder och tycker det är viktigt att vara på hemmaplan. Det viktiga är vad kandidaten kan tillföra företaget.
Om man är över 40 och söker jobb, ska man trycka på att man har lång erfarenhet?
– Nej, det signalerar bara att man själv oroar sig över att åldern är ett problem. Det jag vill veta när jag plockar upp en ansökan är att kandidaten har läst min annons, är intresserad av företaget och känner igen sig i beskrivningen. Jag behöver inte se någon information om kandidatens ålder, säger Lena Köhlin.