Konflikt på arbetsplatsen? Så gör du.

Organisationscoachen

Skrivet av
Organisationscoachen
Den

Mer...
Taggar
,

Dela inlägget


Image of angry couple yelling to each other against white background

Många känner obehag inför ordet konflikt och tänker på bråk, ilska och ovänskap. Men konflikter behöver inte alls vara farliga och otäcka. Konflikter kan istället betyda utveckling både för individer och organisationer. Det bygger dock på att man vågar och orkar bemöta konflikterna och att man hanterar dem skickligt. Barbro Nordanstig, HR-konsult på Adecco, har lång erfarenhet av konflikthantering inom organisationer. Här tipsar hon om hur man ska handskas med dem.

Varför är det så vanligt med konflikter?

Därför att vi är människor. På en arbetsplats ryms olika personligheter, intressen och erfarenheter. Du väljer inte dina medarbetare så som du väljer dina vänner. Konflikter på arbetsplatser är vanligt förekommande och det är både jobbigt och energikrävande för alla inblandade. En konflikt på jobbet kan handla om allt ifrån att någon aldrig diskar sin kopp på jobbet till att man har en konflikt med sin chef om lön eller positioner. Det som är viktigt för en person kan vara oviktigt för en annan, men det är ändå en konflikt, säger Barbro.

Sök tidig problemlösning!

Oavsett om du som chef har ett arbetsteam som vägrar att samarbeta, en kollega som förpestar tillvaron eller om missnöje bubblar inom en organisation är det viktigt att ta tag i problemen så tidigt som möjligt. Konflikter går inte över utan eskalerar likt en snöboll som rullas i snön, och en chef som väljer att inte hantera de konflikter som uppstår på en arbetsplats, riskerar att underminera förtroendet för sitt eget ledarskap.

– När det uppstår en konflikt är det ju något viktigt som pågår och de allra flesta vill lösa problemen men vet inte hur man gör. Alla medarbetare, oavsett position, behöver kunskap om vad konflikter handlar om och hur de ska hanteras på ett skickligt sätt. Strategin för tidig problemlösning är att man försöker hantera problemet själv först. Funkar inte det får man ta hjälp av närmaste chef. Kan inte chefen hantera problemet får man ta hjälp av en utomstående med kompetens i ämnet. Vi måste lära oss att våga prata med varandra och inte om varandra, säger Barbro.

Jag tål inte min kollega!

Någon gång i livet stöter de flesta på en person i arbetslivet som det krockar med fullkomligt. Oavsett vad din irritation bygger på så är inte lösningen att tappa tålamodet, att bolla din frustration med någon annan på jobbet eller att försöka svälja ilskan som kokar inombords.

– Börja med dig själv. Vad är det som irriterar dig? Skilj alltid på sak och person. Titta på dig själv, har du någon egen del i varför personen uppträder som den gör? Om din irritation bygger på personliga egenskaper, såsom attityd, överlägsenhet, arrogans etc, försök att lära känna personen bättre. Det finns troligtvis bakomliggande orsaker till att personen uppträder som den gör. Är det arbetsrelaterat, det vill säga något som personen missköter? Lyft problematiken till din chef eller HR, tycker Barbro.

Att hantera konflikt i grupp eller organisation som chef

Ta tag i problemet direkt. Vad handlar det om egentligen? Är det sakfrågor? Relationer? Beteende? Tala med alla inblandade. Hur ser nuläget ut? Vad vill du och respektive part uppnå? Vad är önskat läge som ni kan enas om? Och vad krävs för att nå dit? Finns det några tänkbara alternativ? För att komma vidare är det avgörande att du som chef får med dig alla inblandade att vilja genomföra en förändring, säger Barbro.

Ta hjälp av ”jag-budskapet”

En arbetsplats behöver ha kunskap, nedskrivna mål och verktyg för hur man hanterar konflikter. Och alla medarbetare behöver känna till att de finns. Det finns ett väldigt bra och enkelt verktyg som alla på en arbetsplats kan använda sig av och det är ”jag-budskapet”. Det är användbart i alla samtal där man verkligen vill nå fram till motparten.

  1. Beskriv vad personen gjorde
  2. Beskriv vad du känner när personen gjorde det du beskrev
  3. Sätt ord på varför du känner så, vilka förväntningar, behov är det du hade
  4.  Säg vad du vill att den andre ska göra nu
  5. Avsluta med att fråga efter den andres syn på det du har sagt

– Den här enkla modellen kan göra underverk på en arbetsplats, inte minst när det skaver mellan två personer, avslutar Barbro.

Om du är intresserad av att veta mer kan du kontakta  Barbro Nordanstig eller besöka http://socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt där du kan hitta mycket matnyttig information.