Jag är kallad till intervju. Vilka frågor ska jag ställa till rekryteraren?

Karriärcoachen

Skrivet av
Karriärcoachen
Den

Mer...

Dela inlägget


Frida_Andersson

En intervju är lika viktig för dig som kandidat, som för rekryteraren. Rekryteraren intervjuar för att avgöra om du är den bäst lämpade för jobbet men det är lika viktigt att du tar reda på om jobbet och företaget matchar din kompetens och dina värderingar. Det är också ett tillfälle att få en så bra bild som möjligt av arbetsuppgifterna för att sedan kunna ställning till om du är intresseras av tjänsten eller inte.

Förslag på frågor att ställa är:

  • Hur ser framtiden ut för företaget och branschen?
  • Vilka mål och värderingar har företaget?
  • Hur ser avdelningen eller teamet ut?
  • Har många jobbat länge? (det är en bra fråga för att ta reda på personalomsättning)
  • Vad kommer jag ansvara för?
  • Vilka förväntningar kommer företaget ha på mig och hur följs det upp?
  • Vad i min bakgrund gjorde att ni kallade mig på intervju och hur matchar det den vakanta tjänsten?
  • Hur ser introduktionen ut?
  • Hur ser villkoren ut för tjänsten?

Avsluta alltid med:

  • Vad är nästa steg i rekryteringsprocessen?

Jag har jobbat med rekrytering i många år och det är alltid positivt med frågor. Det visar på intresse för tjänsten och att du är väl förberedd inför intervjun. Tänk dock på att ställa lagom många frågor. Du får inte ta över intervjun. Märker du att det drar ut på tiden får du prioritera och kanske följa upp resten av frågorna med ett telefonsamtal.

Lycka till!

Frida Andersson
Rekryteringsansvarig
Malmö Lund