I do, I do, I do!

Den

Mer...

Dela inlägget


Passion_i_do_i_do

Lyckas du hålla lågan vid liv och få kärleken att växa med åren? Eller slits du med i passionen och längtar vidare när det börjar bli vardag? Även på jobbet blir passionen för det vi gör allt viktigare. Men kan du gå helt på känsla där?

Det är maj månad, sommaren står för dörren och många par vandrar altargången fram. Mest troligt är det passionen, kärleken och glädjen som leder dem dit. Men hur är det med ditt jobb? Om det var chefen som stod där längst fram och frågade: Tager du detta jobb, att älska och vårda, tills döden skiljer er åt? Skulle du då utbrista i ett: I do!?

Aldrig har möjligheten att välja yrke utifrån sin passion varit större än nu. Aldrig har fler haft passionen som riktmärke. Aldrig har vi haft så svårt att hitta rätt.

Passionen för det man gör kan lätt slarvas bort

– Det har uppstått en helt ny situation nu, när vi inte längre bara följer plikten att gå i våra föräldrars fotspår. Särskilt för de yngre generationerna, är världen vidöppen. Allt är möjligt, och det är meningen att man ska brinna för det man gör och göra avtryck på något sätt. Men passionen för det man gör kan också lätt slarvas bort, om man inte vårdar den, eftersom det finns så många distraktioner som drar.

Det säger Hans-Olov Öberg, som tillsammans med Anna Iwarsson i dagarna släpper boken Plikt eller passion Finn din grej En metod för dig som vill komma vidare i livet.

Passionen är glöden, glädjen, den som ger djupare mening och en känsla av flow. Den gör att hjärnan hos den som upplever den kickar igång på dopamin som väcker välbehag i både kropp och själ. Det är inte konstigt att vi väljer passionen, om vi kan välja.

Men författarna är säkra på att passion inte kan stå ensam. Att fullständigt förlora sig i den kan leda på villovägar. Ibland behagliga sådana, men sällan hållbara. Alla arbetsliv behöver innehålla ett visst mått av plikt. Ibland behöver man helt enkelt bita ihop, därför att det ger struktur och gör livet roligare i längden, menar de och lanserar det nya begreppet passionshalt.

Plikt eller passion

– Jag tycker man ska se över dagens timmar och se hur mycket plikt och passion det finns i vardagen. Det går inte att vara 100 procent passionerad, överallt, hela tiden. Livet är snarare en hel räcka av obalanser, där plikt och passion böljar fram och tillbaka. Hur mycket (eller lite) passion man behöver för att må bra och känna sig motiverad i sin arbetsuppgift är olika för olika människor. Men vet man var passionen finns kan man välja smartare, säger Anna Iwarsson.

För många är det just jobbet som ska fylla passionshalten i livet. Men finns den enda rätta?

– Nej, det finns inte det enda rätta jobbet. För mig är passionen själva kärnan i jobbet, det jag vill åstadkomma. Men det kan jag göra inom många olika jobb på många olika sätt. Det är också därför som vi nu lämnar begreppet yrkeskarriär och mer börjar prata om livskarriär, säger Anna Iwarsson.

Författarna vet vad de pratar om. De är båda sådana som bytt uppdrag, arbetsgivare och riktning flera gånger – men när de ser tillbaka är det tydligt att de varit trogna sin uppgift men utövat den på olika sätt. Precis som en partner kan ta fram olika sidor av en, kan ett jobb stärka eller hämma olika sidor av en. Att följa sin passion, utföra sin livsuppgift, kan därför vara ganska struligt, menar de. Dels handlar det om att känna sig själv väl nog för att veta vad passionen är. Dels handlar det om att aktivt söka sammanhang där det är möjligt för den att växa. Det kan vara svårt idag, när ledordet inom många organisationer är effektivisering.

– Som en chef vi citerar i boken utryckte det: ”Passion i arbetet? Vem tusan HINNER med det? Jag gillar mitt jobb, men om jag skulle brinna för varje arbetsuppgift på det sätt som många av dem förtjänar, skulle jag ju inte komma någonstans. Jag tror faktiskt att vi har rationaliserat bort passionen…”

Kan man lära sig att älska ett jobb som man tappat lusten för?

– Ja, absolut, och nu kanske jag låter som en parterapeut, men om man tappat lusten tror jag att man måste fråga sig: Varför valde jag det här jobbet från början? Vad såg jag i det och var trodde jag att det skulle leda? Man måste hitta tillbaka till ursprungskänslan, säger Hans-Olov Öberg.

– Och det är ju där omvalet kommer in, säger Anna Iwarsson som tidigare skrivit en hel bok om att välja om sitt liv. Grundfrågan är ju: Vill jag vara här? Och vad behöver jag rensa bort eller lägga till för att passionen för det jag gör ska växa sig stark igen. Det är ett arbete, det kommer inte av sig själv. Ibland får det kärleken att återvända. Ibland ser du att det är dags att gå vidare. Precis som i resten av livet.

Hur passionerad är du?

Mät din egen passionshalt genom att se över din vardag. Ta en dag och dela upp den timme för timme. Fundera över hur många av de timmar du lägger på varje aktivitet som egentligen är passion eller plikt.

Ett exempel:

Låt oss säga att ditt vakna vardagsdygn är sexton timmar långt. Om sex av dem går åt till halvpassionerad vardag – resor, hämtningar, matbestyr, tvätt och kvittosortering – har du där tre passionerade timmar. Om åtta av dina sexton timmar är jobb och du är kvartspassionerad i det du gör får du alltså två passionstimmar där med. Låt oss anta att de kvarvarande två timmarna utgörs av någonting som du verkligen uppskattar. Då blir det ytterligare två passionstimmar. Summan av passionstimmarna blir därmed sju av sexton tillgängliga. Nästan hälften. Är det bra eller dåligt? Det avgör du.

Läs mer i boken: Plikt eller passion Finn din grej En metod för dig som vill komma vidare i livet av Anna Iwarsson och Hans-Olov Öberg.

plikt


Forskning:

Två vägar till passion på jobbet: fit och develop

Medierna är fulla av berättelser om människor som följt sin passion, skapat sitt drömjobb och nått framgång. Men du som inte vet vad din passion är behöver inte misströsta. Forskare från Universitetet i Michigan har kommit fram till att det, med lite tålamod, går att bli lycklig på jobbet ändå. I en studie testade de två teorier – ”fit”, som går ut på att jobbet ska kännas som att det passar en som hand i handske direkt, och ”develop”, vilket innebär att vi gradvis kan utveckla en passion för vårt jobb.

Deltagarna delades in utifrån sina olika yrkesvägar och forskarna upptäckte att båda gruppernas passion för sitt jobb hamnade på ungefär samma nivåer i slutändan. Den största skillnaden mellan grupperna var hur de nått fram till att känna passion för sina jobb. ”Fit”-gruppen tenderade att söka sig till jobb som passade dem redan från början och fick många gånger göra det på bekostnad av lönen, medan ”develop”-gruppen var beredd att försaka känslan av nöje och lita till att de skulle komma att växa in i rollen och utveckla passion för jobbet över tid.

Källa: Veckans Affärer/ ScienceAlert.