Hur viktiga är mina referenser?

Rekryteringskonsulten

Skrivet av
Rekryteringskonsulten
Den

Mer...

Dela inlägget


Dina referenser kan vara helt avgörande när du söker jobbet som du så gärna vill ha! Därför är det viktigt att du både vårdar dina kontakter och är tydlig med vad du behöver från dina referenter.

Till att börja med är det alltid ett gott tecken om en rekryterare frågar efter dina referenser! Det innebär att du har kommit väldigt långt i en rekryteringsprocess, troligtvis är det bara några kandidater kvar. Det är inte ovanligt att det kan stå endast mellan dig och en annan person. I ett sånt läge kan det vara just referenserna som avgör rekryterarens beslut.

Peder Andersson, Rekryteringsansvarig om referenser

För en rekryterare är referenserna ett verktyg för att skaffa sig en så korrekt bild av dig som möjligt. Vanligast är att referenterna kontaktas via telefon. Var därför noga med att du lämnar ett aktuellt telefonnummer till dina referenter. Rekryteraren kontaktar referenterna för att säkerställa din meritförteckning och för att få en beskrivning av hur du är som person ur ett professionellt perspektiv. Några viktiga frågor som tas upp kan vara hur du agerar i olika situationer. Exempelvis hur du hanterar stress, hur väl referenten ser att du passar in i kravprofilen för sökt tjänst och hur din samarbetsförmåga är.

Det är med fördel om din referent har haft en arbetsledande roll, som din tidigare chef eller personalansvarig. Ibland kan det vara svårt att ange din nuvarande chef om hen inte är medveten om att du söker dig vidare. Detta har rekryteraren full förståelse för. I en sådan situation rekommenderas att du förklarar anledningen för rekryteraren.

Det är viktigt att du informerar din referent om att du har lämnat ut dennes kontaktuppgifter och att hen förmodligen kommer att bli kontaktad. Detta för att rekryteraren lätt ska kunna få tag på referenten och för att ge referenten en chans att förbereda sig för att kunna ge ett så rättvis utlåtande som möjligt.

Några tips till dig avseende referenser

• Förbered två referenter.

• Referenter du nyligen har jobbat med är alltid att föredra.

• Ange helst en referent i en arbetsledande position. Kan du av olika skäl inte ange en chef/ansvarig går det bra att du anger en referent som du har jobbat nära med.

• Säkerställ att du har rätt telefonnummer till din referent.

• Stäm av om det finns särskilda dagar/tidpunkter då referenten föredrar att bli kontaktad.

 

Saknar du referenser?

Kanske har du precis gått ut skolan eller av andra anledningar inte hunnit jobba så länge för att skaffa dig bra referenser. Det behöver inte vara något hinder utan går oftast att lösa. Läs min kollegas, Elisabeths, inlägg om vad du kan göra om du saknar referenser. Elisabeths tips hittar du här.

 

Lycka till!

Peder Andersson,
Rekryteringsansvarig