Hur, var och när förändras arbetsmarknaden?

Kevin Ewerlöf

Skrivet av
Kevin Ewerlöf
Den

Mer...

Dela inlägget


Hur, var och när förändras arbetsmarknaden? Detta är en fråga som florerat i mitt huvud sedan jag för två veckor sedan besökte Almedalsveckan.

Almedalsveckan Hur förändras arbetsmarknaden

Jag besökte Almedalsveckan för att delta i ett seminarium med temat ”Hur kan arbetsgivare i offentlig sektor öka sin attraktionskraft gentemot 90- och 00-talisterna”. Jag var i egenskap av vikarierande koncernchef med på seminariet för att diskutera och berätta om koncernchefskampanjen som är ett sätt för Adecco att attrahera unga kandidater. Det är idag svårt för den offentliga sektorn att attrahera unga kandidater och det var därför intressant att ta del av detta kunskapsutbyte mellan den privata och den offentliga sektorn. Att seminariet var fyllt till sista stol tydde på att detta är ett ämne som är högaktuellt.

 

Värdefull feedback

Det som främst blev tydligt under seminariet var att 90- och 00-talisterna är en åldersgrupp som inte är någon annan åldersgrupp lik. Åldersgruppen behöver en ständig feedback och förväntar sig en ständig feedback. Det ska gå snabbt och det ska helst gå smidigt. Tiden med ett utvecklingssamtal en gång per år är förbi om du vill få en 90- eller 00-talist att trivas. Ett utvecklingssamtal per månad kan i många situationer vara för lite. Ungdomar behöver idag en daglig feedback, stor som liten. Det är en ny tid som arbetsmarknaden behöver anpassa sig efter. Människor blir ständigt bättre på att ta in och sortera information. Detta ökar människans kapacitet för att hantera information och medför således att människan idag är benägen att söka mer information.

 

Så tillbaka till där vi började. Hur, var och när förändras arbetsmarknaden egentligen? Var är vi idag och vart är vi på väg? För Adecco är detta en prioriterad fråga och jag tror att det företaget som kan besvara dessa frågor är också de företag som kommer växa sig starkast i framtiden.

 

Tack för mig.

/Kevin Ewerlöf
Vikarierande koncernchef

Här i bloggen kan du läsa mer om Kevin och det uppdrag som han står inför.

Instagram@Kevew
Twitter@KevinEwerlof