Engagemang är den nya konkurrensfördelen

Den

Mer...

Dela inlägget


Engagemang

Ungefär en tredjedel av alla anställda är oengagerade eller rent hatiskt inställda till sitt arbete. Samtidigt är engagerade medarbetare något av det viktigaste ett företag kan ha.
– Svenska ledare måste inse att engagemang inte är något man kan dela ut – utan något de måste väcka, säger samtidsanalytikern Per Grankvist.

Hösten är här och horder av engagerade medarbetare återvänder till sina arbetsuppgifter. Eller, kanske inte? Enligt världsomspännande Gallupstudier är det bara tretton procent av oss som är engagerade i våra jobb. Tretton! Resterande åttiosju procent är oengagerade eller likgiltiga. Vissa är till och med hatiskt inställda till sitt arbete.
Det är ett problem. Företag som går bra har oftast en stor andel engagerade medarbetare. Engagemang gör att vi mår bättre, lever längre och ser en mening med det vi gör. Det säger sig självt att engagerade anställda därigenom kan prestera bättre. Enligt trendspanarna blir 2016 året då fler ledare inser att de behöver jobba mer aktivt med engagemang om de som företag vill ligga i framkant. Men hur ska de göra det?
– Först måste man inse att engagemang är helt olika saker för olika människor. Det finns inte helt oengagerade människor – alla är engagerade i något – hemma eller på jobbet. Men det svåra med engagemang är att man som chef inte kan gå och dela ut det – det måste väckas.

PerGrankvist
Det säger samtidsanalytikern och författaren Per Grankvist, som förra året gjorde en djupdykning i ämnet, vilket resulterade i boken Engagemang. Hans angreppssätt är brett, därför att engagemang är brett. Även om det som engagerar oss kan skilja stort mellan olika människor är mekanismerna runt omkring engagemanget desamma. Det man är engagerad i ger livet någon form av mening, det är tillfredsställande att ägna sig åt det – och att det ger något tillbaka till en själv är avgörande för att hålla engagemanget vid liv.

Att väcka anställdas engagemang handlar om att känna sig själv, lära känna sina anställda, och att ta till en del knep på vägen, menar Per Grankvist.
– När jag föreläser för chefer är det vanligt att de frågar: Mina medarbetare är inte engagerade i jobbet, vad är problemet? Jag svarar alltid: ”Det är du som är problemet.” Även en ledare behöver veta vad som driver hen, ha en bild av vad hen vill göra. Det finns alldeles för många som bara ”blivit” chef, och egentligen inte har någon aning om vad de ska göra med det.

Det är också en sak att vara engagerad och en annan sak att vara engagerande. Med koll på sitt eget engagemang, behöver ledaren lära känna drivkrafterna hos sina anställda. Dit är den enda vägen dialog. Fråga vad medarbetaren vill, vad hon eller han tycker är roligast att göra, var hen kommer bäst till sin rätt. Fråga var hen skulle vilja engagera sig.
– Det spelar egentligen ingen roll vad det är man engagerar sig i på jobbet. Det kan vara en viss del i ett projekt, men också inredningen i fikarummet, eller att arrangera någon personalaktivitet. Det går aldrig att säga att någon är engagerad i fel saker. Hon är engagerad i det hon är engagerad i, punkt.

När grundarbetet är gjort finns det en del knep för att inte falla i fällan att försöka ge bort engagemang. Ett vanligt fel ledare gör, berättar Per Grankvist, är att de har en lista på tio punkter över sådant som behöver göras, punkter som sedan delas ut till de anställda. Gärna med ett käckt: ”Det här ska bli kul” som hejaramsa.
– Alla hatar ju det. Det är mycket bättre att presentera listan för sina anställda och låta dem välja de punkter som de går igång på. Om de får styras av sin lust så vaknar engagemanget.

Alla uppgifter på jobbet är inte roliga, men hur du som ledare närmar dig frågan kan ändå skapa engagemang. Att beskriva vad det mindre roliga uppgiften har för funktion för att helheten ska fungera, kan ge en förståelse för hur det hänger ihop, som kan bära igenom. Det går att hitta engagemanget i det mest monotona jobb, men det gäller att vara uppfinningsrik.
– Att väcka engagemang kräver engagemang. Du kommer aldrig åstadkomma det genom att anlita en coach eller låta arbetslaget spela paintball på en kick off. Men kan du väcka intresset hos dina medarbetare, och få dem att känna att de får något tillbaka, så är du hemma, säger Per Grankvist.

Fem sätt att öka engagemanget
1. Ställ frågan!
Att fler inte engagerar sig på jobbet kan helt enkelt bero på att de inte upplever att någon frågat snällt om de vill vara med. Så gör det!
2. Utgå från de anställdas egna drivkrafter
Någon vill engagera sig för att få känna att de tar ansvar, någon för att hen tycker om att hjälpa andra medan en tredje kommer att känna sig mer engagerad bara av att de får möjlighet att påverka sin arbetssituation.
3. Gör det lätt att engagera sig
Ju fler sätt att engagera sig du erbjuder, ju större är chansen att fler känner att de kan hitta något som passar just dem. Blanda stort och smått.
4. Ställ inte krav på engagemanget
Frågar du anställda om förslag på saker som de skulle kunna tänka sig engagera sig i på jobbet är det viktigt att inte avfärda deras förslag – släpp dem fria, även när du inte tycker att det är viktigt.
5. Låt anställda uppleva att deras engagemang gör skillnad
Den enskilt viktigaste faktorn för att anställda ska fortsätta vilja engagera är att de känner att de får effekt. Ett vanligt fel är att man låter anställda ta på sig alltför stora projekt där det dröjer innan effekterna blir synbara. Hjälp anställda avgränsa sina åtaganden i mindre delar och gör det möjligt att utvärdera varje delmål. Då får både de anställda och företaget känna på engagemangets positiva kraft!