En bra introduktion för nyanställda – en investering för alla parter

Organisationscoachen

Skrivet av
Organisationscoachen
Den

Mer...

Dela inlägget


nyintroduktion

Den första dagen på jobbet sätter ett avtryck för hela första tiden på arbetsplatsen. Förutom att arbetsgivaren är skyldig att introducera nya medarbetare enligt Arbetsmiljölagen, ger en bra introduktion en möjlighet att snabbt komma in i jobbet och känna trivsel och delaktighet på arbetsplatsen. Vi har intervjuat Lotta Carling, HR business partner på Adeccos HR-avdelning.

lotta_carlingVarför är en introduktion så viktig?

Introduktionen påverkar såväl medarbetarens prestation framöver som arbetsglädjen. För en ny medarbetare ger en bra introduktion en möjlighet att snabbt komma in i jobbet och tidigt få information kring regler, arbetssätt och rutiner. En viktig del är att informera om eventuella risker med jobbet som ska utföras. En bra introduktion gör ju även att medarbetaren kommer snabbt in i det sociala. Lär känna folk helt enkelt.
Introduktionen gör även att medarbetaren får en inblick i företaget. Hur funkar det till exempel med lunch? Går folk ut och äter, har man lunchlåda? Finns det en klädkod? Det kan ses som smådetaljer, men det är väldigt viktigt för att känna delaktighet och trivas på sin nya arbetsplats.

För en arbetsgivare är det viktigt att medarbetaren får den kunskap och information för jobbet som behövs, då man oftast har väldigt kort tid på sig att ”testa” den nya medarbetaren (vid till exempel provanställning). Medarbetaren behöver få alla förutsättningar för att lyckas. En introduktion kan påbörjas redan före anställningsstart. Man kan till exempel skicka ut ett välkomstmail, ge access till intranät eller bjuda in till något event eller kickoff.
Det är även bra att tänka på föräldralediga och tjänstlediga så att de får en introduktion efter att de har varit borta en längre tid.

 

Vilka är dina bästa tips till arbetsgivare?

 

  • Ta dig tid att planera en ordentlig introduktion. Lägg tid och kraft på introduktionen. Det har man hundra gånger igen.

  • Låt introduktionen ta tid. Kläm inte ihop allt på en vecka. Det behövs lite luckor och mellanrum för den nya medarbetaren att smälta och ta till sig all information.

  • Ha en process för introduktioner.

  • Utse en mentor eller fadder som kan vara ett stöd under den första tiden. Även efter att introduktionen är klar.

  • Tydlig rollfördelning. Vem är ansvarig för vad under introduktionstiden?

  • Följ upp introduktionen löpande. Saknas något? Är något oklart?

Lycka till!