Hur förbereder man sig på en arbetsmarknad i förändring

Skrivet av
Agnieszka Blom
Den

Mer...

Dela inlägget


Just nu befinner vi oss i en tid av stor förändring. Inte minst på arbetsmarknaden. Digitaliseringen förändrar jobben. Robotar utmanar en rad av de arbetsuppgifter som idag utförs av oss människor. Vi automatiserar allt fler av de arbetsuppgifter som vi är vana att vi människor utför.

arbetsmarknad och digitalisering

Vi har låtit vår samarbetspartner Arbetsmarknadskunskap dela med sig av sina tankar kring dagens arbetsmarknad, vilka förändringar den står inför och hur vi kan möta dessa.

Vad innebär förändringen?

Vi är medvetna om att jobb kommer att försvinna till följd av att ny teknik kan utföra arbetsuppgifterna både billigare, snabbare och med större korrekthet. Det som sker är att många enkla jobb kan automatiseras. Jobb som ofta fungerat som ingångsjobb för unga. En konsekvens är att arbetsmarknaden för unga blir tuffare än någonsin. För personer som redan är en del av arbetsmarknaden blir det viktigt att hänga med och kunna ställa om.

Den tekniska utvecklingen skär rakt igenom alla branscher och påverkar de flesta yrkeskategorier. Om än på olika sätt. Möjligheter i form av nya yrken och många arbetstillfällen kommer att dyka upp men de nya jobben kräver mer utbildning och en bredare kompetens.

Faktum kvarstår, arbetsgivare runt om i Sverige har stora behov av nya medarbetare, både idag och på sikt. Men kraven på rätt kompetens och personliga egenskaper ökar, vilket gör att vissa hamnar utanför. Idag brottas Sverige med en stor missmatch på arbetsmarknaden. Det är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Jobben finns, vi måste bara se till att vara rustade för att ta dom.

Enkla arbeten blir komplexa

I slutet av november var Arbetsmarknadskunskap med och arrangerade en konferens som handlade om kompetensförsörjning inom transport och fordonsbranschen. En VD på ett transportföretag vittnade om stor brist på yrkeschaufförer. Samtidigt uttryckte han att det minsta en lastbilschaufför behöver kunna är att köra lastbil. Det var förstås ett krav men yrkesrollen har blivit så komplex att andra mer kreativa och sociala färdigheter blivit avgörande. Som yrkeschaufför på det här företaget skulle du vara en bra säljare, kunna lösa problem, leda, instruera och ge mkt god service. I kombination med teknisk kompetens på en rad områden, vara en duktig logistiker och speditör samt kunna ta snabba och svåra beslut.

Exemplet från transportbranschen är bara ett av många där yrkesroller förändras och kraven på mänskliga färdigheter ökar. Relativt enkla jobb övergår till att bli betydligt mycket mer komplexa. Även om lastbilarna kör sig själva inom kort så kommer människor behövas. Det vi ser överlag är att färdigheter som social kompetens, empati och kreativitet är svåra att kodifiera till mjukvara.

Tips på hur du kan förbereda dig

Hur kan vi då förbereda oss på en arbetsmarknad i förändring? Mycket talar för att de nya jobben kommer ställa högre krav på våra rent mänskliga färdigheter. Våra softa skills. När vi människor ska arbeta sida vid sida med en maskin eller en robot – ja då måste vi få syn på vad som är våra styrkor som just människor och lära oss att marknadsföra dessa för våra potentiella framtida arbetsgivare.

Social kompetens kommer att få en helt ny innebörd. Att kunna vara empatisk och inkännande är ett annat exempel. Att vara kreativ är ett tredje. Vi människor har en fördel i att kunna analysera saker ur olika perspektiv. En dator är överlägsen att se mönster och hantera stora mängder data men vi har än så länge ett övertag när det gäller att placera resultaten i ett sammanhang och se deras mening. En annan viktig del är att vi kan integrera värderingar, moral och etik i vårt beslutsfattande.

Ingen föds med en färdig verktygslåda personliga egenskaper. På samma sätt som vi skaffar oss en akademisk utbildning så kan vi hela tiden vässa våra personliga egenskaper och färdigheter. Det fina är att vi har möjlighet att träna våra softa skills i allt vi gör.

Om du utövar en lagidrott tränar du på att kunna samarbeta, visa respekt, att ta ansvar och mycket mer. Om du håller på med ridning finns det tydlig forskning som säger att stallet är en plantskola för kvinnliga ledare just på grund av de personliga egenskaper som odlas just i den miljön. Om du spelar onlinespel lär du dig bland annat digital teknik, tänka strategiskt och praktiskt övning i virtuell socialisering med människor från andra kulturer.

Det här är bara några exempel på hur du kan träna dina personliga egenskaper. Ta alla chanser att testa på nya saker, socialisera, utmana dig själv i situationer som upplevs svåra. Och framförallt, berätta om det när du söker jobb.

info förbered

Sök information och bli en vinnare

Den utvecklingsfas som vi genomgår just nu kan kännas skrämmande och svårhanterlig. Men för alla dem som ser till att rusta sig för framtiden finns oändliga möjligheter. Tänk bara på hur många tråkiga och monotona arbetsuppgifter som datorer och robotar kan sköta åt oss. Istället kan vi människor få ägna oss åt sådant som är roligt och stimulerande. Nu när människan och maskinen går in i en ny epok av samarbete kanske vi kan få vara än mer människa. Vi får ägna oss åt sociala och interaktiva aktiviteter; vi får vara kreativa och lösa problem och göra sådant som stimulerar oss.

Teknikutvecklingen kräver att vi ställer frågor. I en tid då många yrken genomgår en omvandling är det viktigt att ställa relevanta frågor. Oavsett om du är en ung person som ännu inte fått ditt första jobb eller om du befinner dig mitt i yrkeslivet är det viktigt att lyfta blicken och söka informationden inte alltför avlägsna framtiden. Var finns jobben? Vilka färdigheter behövs? Vad ska jag utbilda mig till när vi inte vet vilka jobb som kommer? Hur ska jag packa min ryggsäck på bästa sätt? För en sak är säker – en person med en välpackad ryggsäck kommer vara eftertraktad på framtidens arbetsmarknad.