Lär av coacherna och bli en bättre chef

Den

Mer...

Dela inlägget


Hjälp dina medarbetare att hitta sina egna styrkor och lösningar och släpp prestigen och makten. Med ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap minskar stressen i arbetsgruppen, arbetsglädjen ökar och ni behåller er personal.

Vill du ha medarbetare som kan tänka själva, ta egna initiativ och visa stort engagemang i jobbet? Då har du allt att vinna på att lära dig mer om ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap. Det menar Maria Gerlofson, som tillsammans med Anja Lindberg skrivit Coachboken, och nu får ledare runt om i Sverige att tänka om och tänka nytt.

Maria Gerlofson om coachande förhållningssätt

– Kortfattat går det ut på att varje människa har kapacitet och kan själv. Du hjälper dina anställda att hitta de egna styrkorna och de egna svaren på frågorna. Det leder fram till en medvetenhet hos henne om vad hon själv kan göra, vad som fungerar bäst och vad hon är bra på. Motsatsen till det är ledare som vill undervisa, ge råd eller kontrollera sina medarbetare, säger hon.

Det coachande förhållningssättet är en sorts lightversion av de färdigheter en utbildad coach använder sig av. Som ledare går det bra att plocka russinen ur coachkakan och ändå komma långt med sin arbetsgrupp. Vi bad Maria Gerlofson att välja ut fem bitar att fokusera på:

1. Överenskommelser

Grunden till allt är att chef och anställd är överens om vilka ramar som gäller för den uppgift som ska utföras.

– För att kunna utföra sin uppgift bra behöver din medarbetare veta vilka befogenheter och vilket ansvar hon har och vilka förväntningar du som chef har på det som ska levereras. Vi är ofta dåliga på det här, vilket leder till osäkerhet som i sin tur leder till stress. Personer som vill prestera bra har till exempel en tendens att överarbeta om det här är oklart. Och tvärt om: har du gjort detta bra, då flyter det mesta bra också.

Tydliga ramar ökar – tvärt emot vad man skulle kunna tro – friheten för den anställda. För vet hon vad som gäller, då vet hon också vad som gör det värt att ibland kliva utanför dem. Så även om ordet befattningsbeskrivning låter oerhört torrt, kan det var väl värt att lägga tid på.

2. Förtroende

Om dina medarbetare ska våga vara modiga och testa nya saker behöver det finnas ett förtroende mellan dig och dem. Det skapar du genom att lyssna på det som sägs och vara bejakande och prestigelös.

– Det är också viktigt att göra det du säger att du ska göra. Om du till exempel säger att det är spännande att höra andras åsikter, och sedan raljerar över det som människor säger, då stämmer det inte överens. Tyvärr är det ganska vanligt att det bara är chefen som pratar på mötena, säger Maria Gerlofson.

3. Lyssna aktivt och var närvarande i varje möte

Att vara där du är och lyssna så att du hör både det som sägs och det som inte sägs – det är det som gör att varje medarbetare känner sig sedd och förstådd. Det här är inte lätt när agendan är full av olika möten, men det går att öva upp.

– Om du har mycket i huvudet jämt, och har svårt att fokusera, då är det ditt ledaransvar att hitta ett sätt att hantera det, genom andningsövningar, meditation eller listor till exempel. Det är dessutom verkligen värt att investera tid i, eftersom närvarande möten oftast blir snabba möten.

4. Planera och sätta mål

Att ta sig tid att gå igenom delmål och mål med en medarbetare kan både bli ett sätt att staka ut riktningen och ett sätt att prioritera. Då kan medarbetaren se hur hennes del i verksamheten stämmer överens med företagets totala mål, vilket gör det lättare att se vad som är viktigast att ta tag i.

– Stressen minskar när hon vet att hon jobbar med rätt saker. Men det viktiga här är att du som chef inte faller in i lärarens roll och sitter och pekar ut hur och när saker och ting ska göras. Din uppgift är istället att ställa frågor, som får medarbetaren att komma fram till det själv.

5. Direkt kommunikation

Träna på att prata tydligt så att det framgår vad du menar. Undvik till exempel ordet ”man” och meningar som ”vi borde göra något åt det här”. Vem är vi, vem är man, vad är det som ska göras?

– Du kan öva dig i att lyssna på dig själv när du pratar och ställa dig frågor under tiden: vad är det jag vill säga och vad är målet med det? Vilka vill jag ska lyssna och hur uttrycker jag mig för att andra ska förstå vad jag menar?

I direktkommunikationen ingår också frågandet, att verkligen försöka förstå vad andra människor menar med det de säger, och att inse att de kan ha lösningar du inte själv kunde komma på.

– Det handlar om att inse att du inte har alla svar själv, och att kunna se fördelen med det: Det betyder ju faktiskt att du inte behöver kunna allt. Att vara en chef med ett coachande förhållningssätt är just detta, att vara prestigelös och kunna släppa ifrån sig makten. Jag tror att det är en viktig nyckel till ett modernt ledarskap – utan detta kan man inte behålla sin personal idag, säger Maria Gerlofson.

 

”Som chef kan det vara härligt att få känna sig lite viktig, det är lätt att bli rådgivare till sina anställda och falla i en bekräftelsefälla. Men idag behöver en bra chef både vara prestigelös och kunna släppa ifrån sig makten.”

Maria Gerlofson, actandgrow.se