Så attraherar ni unga talanger!

Den

Mer...

Dela inlägget


attrahera unga talanger

Fundera lite mindre på hur de är och lite mer på varför ni själva gör det ni gör. Dagens unga talanger vill jobba på företag som vill åstadkomma något större än att tjäna pengar.

– Unga talanger dras till företaget av emotionell kraft, säger Universums norden-VD Claes Peyron.

De kallas unga talanger, millenialls eller generation why. De är välutbildade och vill åstadkomma något meningsfullt med sina liv. Och alla företag vill ha dem. Frågan är bara – hur får ni dem att vilja jobba hos er?
I år är det 30:e året som employer branding-företaget Universum genomfört sin Företagsbarometer-undersökning. I den har de frågat 22 000 studenter vad som är viktigt för dem när de väljer arbetsgivare och var de helst skulle jobba. Svaret: I ett innovativt bolag som värderar work/life balance och drivs av ett högre syfte.
– Det är kandidaternas marknad, och de unga talangerna vill se att företaget de jobbar hos har ett tydligt uttryckt syfte. Det kan handla om att bygga en hållbar värld, eller att man hittat en effektiv lösning som kan hjälpa många att lösa ett problem. När detta syfte överensstämmer med kandidatens eget syfte väcks viljan att jobba på företaget. Unga talanger dras till företaget av emotionell kraft, säger Universums norden-VD Claes Peyron.
I en undersökning som pågått under så många år, blir det tydligt att vissa egenskaper kanske hör mer till åldern än till generationen. Unga människor har så gott som alltid varit både otåliga och ambitiösa. Men det finns något som är särskilt kännetecknande för dagens unga talanger menar han.

– De har växt upp i en informationstung värld med mycket möjligheter, och med den digitala världen ständigt tillgänglig. Det gör att de intuitivt har förväntningar på företagens snabbhet. De förväntar sig att företagen förändras i hög takt, och de förväntar sig att de i sin anställning ska få lära sig nya arbetssätt som är gångbara även utanför företaget.
Därför är det oerhört viktigt både vad man gör och vilken bild man lyckas förmedla kring sitt företag. Claes Peyron säger att det blir tydligt när studenterna rankar arbetsgivare.
– Det som har hänt i år är att svenska företag generellt går framåt. De ses som dynamiska och värderingsstyrda, och de unga talangerna väljer dem för att de tror att företagen har en kultur de skulle trivas i och för att svenska företag har huvudkontor i Sverige, något de tror ska ge dem större möjlighet att utvecklas och prova olika roller inom företaget. Exempel på sådana företag är Ikea, HM och Spotify, säger han.

Kundbrev_april_Claes_blogg
Men traditionella storföretag som exempelvis Ericsson och olika storbanker har det lite tuffare.
– De är ofta innovativa, men ses som traditionella och lite trögrörliga. Det handlar om vilken bild som finns i huvudet på folk, en bild som byggs både av det man aktivt kommunicerar och av det media skriver om företaget.
Företagen brottas med detta säger han. Många har till exempel insett att ett resultat av digitaliseringen är att de blir hotade av andra som gör deras grej, och fokuserat på det. Men så har man glömt bort att även arbetsgivarrollen genomgår en förändring.
Men det finns en stor vilja hos svenska företag att förstå vad millenials vill och har för behov som anställda. Det menar Sofia Kacim, själv en millenial, som numera utbildar företag i just detta.
– När jag kom ut på arbetsmarknaden för några år sedan märkte jag att det fanns många negativa fördomar om oss yngre. Vi sågs som lata, bortskämda, som en generation som vill få allt serverat och gärna bli chef med hög lön på en gång. Jag drog igång de här föreläsningarna och det har vuxit något otroligt, säger hon.
Hon säger att det som skiljer hennes generation från andra är att de har fötts rakt in i internet, att de växt upp i en global värld, där avstånden minskat och det är lättare än någonsin att resa. Att de är mer utbildade – många läser på universitetsnivå och var sjätte student tar ut en dubbelexamen idag. Och så återkommer hon till det som Claes Peyron lyfte fram. Syftet .
– Vi söker efter ett högre syfte med allt – vilket ibland kan få andra att tro att vi är ett gäng hippies. Men jag är övertygad om att de båda världarna går att få ihop: vi kan både göra gott och tjäna pengar samtidigt.
Sofia Kacim poängterar att hennes generation inte är smartare än andra, men att uppväxten gjort att de har lättare att ta till sig och söka upp information, vilket gör att de lätt hamnar i en ifrågasättande roll. Jo, de kallas generation Y, eller som hon väljer att kalla dem: generation Why?
– Vi ifrågasätter både arbetssätt och kulturer, och mardrömmen för oss är att få till svar: så här har vi alltid gjort och så ska vi fortsätta att göra.
Vad är det då företag behöver göra för att attrahera denna frågvisa, vilja-göra-gott-generation?
– I grunden handlar det om storytelling, hur man pratar om sitt företag och vilka värden man uttrycker. Och det handlar inte om de fina orden på hemsidan, utan det måste genomsyra kulturen på företagen, säger Sofia Kacim.
Idag är transparens nödvändigt – så som du är på arbetsplatsen, det sprids och delas och skapar en bild av vad företaget är.
– Därför måste företag ta sociala medier på allvar och se det som en marknadsföringskanal, alldeles för många låter praktikanten sköta ”den digitala biten”.
De unga talangerna söker också en arbetsgivare som ger en möjlighet att klättra i organisationen.
– Vi vill röra oss framåt hela tiden, och vi gör gärna den resan internt. Här ser det väldigt olika ut på olika företag – vissa har strukturer för detta, medan andra inte har det. Då kan man fundera lite: kanske lönar det sig i längden att låta den unga avancera och även få höja lönen istället för att låta hen gå vidare till en annan arbetsgivare när det behövs mer utmaningar, säger Sofia Kacim.

Kundbrev_april_Sofia_blogg
Hon och Claes Peyron är eniga om att svenska företag är på väg att greppa det här.
– Det finns en stor vilja. Sedan finns det fortfarande några konservativa branscher, som inom juridiken och finans-sektorn, där det finns en anda av ”Jag hade mina hundår när jag var ung och nu är det er tur att slita”. Här brukar jag påminna om att det går att göra saker på annat sätt om man låter andra värderingar styra en, säger Sofia Kacim.
– Det är klart att det kan vara tufft för stora bolag med tusentals anställda att lyckas med detta i varje del av företaget. Men den svenska managementmodellen med platta organisationer är en bra grund för att bygga innovativa och dynamiska företag och över lag är det många som lyckas, säger Claes Peyron.

Sofia Kacim:
De unga talangerna vill ha en arbetsgivare
… med ett syfte att göra gott – ett större mål än att tjäna pengar.
… som pratar som millenials pratar och vågar lämna corporate-språket.
… som tillåter flexibilitet. De lever i ett flöde där jobb och fritid är ett och vill kunna välja när de jobbar.
… som ger en möjlighet att klättra i organisationen. De vill röra sig framåt hela tiden och söker företag som har strukturer för det.
… som gör dem delaktiga i byggandet av kulturen på företaget. Om man tycker om sitt jobb kan det vara det finaste som finns att få hjälpa till att rekrytera nya medarbetare till exempel.

Claes Peyron:
Våga vara tydlig i kommunikationen
• Ta reda på vad ni står för – vad är ert syfte utöver att tjäna pengar?
• Bestäm er för vilka målgrupper som är viktiga för er att nå.
• Hitta sätt att tydligt kommunicera syftet till målgruppen.
• Ledningens engagemang i frågan är avgörande för resultatet.